คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สมศ. (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554) ฉบับสถานศึกษา(ระดับอุดมศึกษา)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2554)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554) Manual_QA_MUA_February2554

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)”

  มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1”  รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 หมายกำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 11…

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554) IAQ2553Manual_Jan2011

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 จัดโดย สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 ธ.ค.2553

สมศ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 3

ตามที่ สมศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 – วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สมศ….

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553)

สกอ. ได้ออก คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนสิงหาคม 2553) แล้ว แต่ยังไม่ประกาศเป็นทางการ เนื่องจากอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และจะประกาศให้ทราบภายหลัง IQAManual(August2010)