ติดต่อเรา

Your Name

Your Email

Subject

Your Message


แผนที่ ม.ชินวัตร วิทยาเขตหลัก
ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สำนักวิชาการ  มหาวิทยาลัยชินวัตร 

เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

โทรศัพท์ 0-2599-0010, 0014, 1131  |   โทรสาร 0-2599-3351

E-mail : qa@siu.ac.th