แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร ปีการศึกษา 2562 – 2566

แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร ปีการศึกษา 2562 – 2566 (1)

แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร ปีการศึกษา 2562 – 2566 (2)