โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)”

 

มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1”  รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555

หมายกำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดหลักสูตร จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง