News

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่

ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 จัดโดย สกอ.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่” ระหว่างวันที่ 13-15 ธ.ค.2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 ธ.ค.2553

สมศ เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เตรียมรับการประเมินภายนอกรอบ 3

ตามที่ สมศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการ ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 – วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี สมศ….