ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน…

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยชินวัตร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี รศ.ดร.กัญญามน   อินหว่าง ให้เกียรติเป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และภายใน…

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์)”

  มหาวิทยาลัยจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) รุ่นที่ 1”  รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2555 หมายกำหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 11…